dobry cholesterol

Jak podwyższyć cholesterol HDL

Często słyszymy, że trzeba dbać o właściwy poziom cholesterolu, że nie wolno jeść tłustych potraw. Przyjmujemy to do wiadomości i podporządkowujemy się zaleceniom lekarza, ale rzadko robimy to świadomie. Bo nie zawsze wysoki cholesterol to zła wiadomość.

Dobry (HDL) i zły (LDL) cholesterol

Cholesterol jest niezbędny do funkcjonowania organizmu. Ten związek tłuszczowy to główny składnik błon komórkowych. Jednak jego nadmiar powoduje choroby wieńcowe, a niedobór zwiększa zagrożenie infekcjami oraz ryzyko wystąpienia nowotworów.