poradnia ortopedyczna

Zwichnięcie rzepki

Niezwykle bolesnym urazem jest zwichnięcie rzepki, które może być skutkiem urazu bezpośredniego lub zmian patologicznych, które zaszły w naszym organizmie. W wypadku stwierdzenia takiego stanu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.